https://ruthamcauquan4.net/

Hướng dẫn xử lý dầu mỡ trong nước thải

Dầu mỡ trong nước thải phải được xử lý một cách chặt chẽ để phòng ngừa chúng vào đường cống và bám dính trong đó. Dầu mỡ vào đường cống rất khó có thể phân huỷ trong điều kiện tự nhiên, vì vậy để lâu ngày chúng sẽ tạo nên những vệt bẩn khó phân huỷ và làm mắc lại chất thải trong cống, gây nên nghẹt. Vậy làm thế nào để xử lý dầu mỡ trong nước thải hiệu quả nhất?
Rút hầm cầu quận 4